Apel do samorządów o zatrudnianie na etacie w przetargach publicznych

W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, OPZZ i Konfederacja Lewiatan, apelują do organów administracji samorządowej o stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych oraz o odejście od kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający może wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę, kiedy charakter zamówienia tego wymaga. To podstawowe zmiany, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur oraz - co najważniejsze - dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.
Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych, dlatego resort pracy, OPZZ i Konfederacja Lewiatan apelują do zamawiających o uwzględnianie klauzul społecznych w przetargach publicznych.

Pracodawcy i związki zawodowe od 2009 roku postulowali wprowadzenie wymogu zatrudniania na etacie w ramach zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpiecza nie tylko interes pracowników, ale pozwoli na zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Niemniej istotną kwestią pozostaje uwzględnienie w przetargach pełnej waloryzacji - zgodnej z intencją ustawodawcy. Konieczne jest, by zamawiający zakładał w swoich kalkulacjach wynagrodzenia pracowników według stawek brutto. Koszt wynagrodzenia obejmuje bowiem nie tylko kwotę wypłacaną pracownikowi, ale także odprowadzane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

Wypracowanie standardów i uwzględnianie klauzul społecznych w przetargach publicznych będzie milowym krokiem dla bezpieczeństwa pracowników. Dzięki takim działaniom uda się nie tylko ustabilizować sytuację na rynku pracy, ale również doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz zapewnienia pracownikom godziwych warunków wynagradzania.

Konfederacja Lewiatan