Artykuł Dobrawy Biadun w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jeden procent, czyli życzeniowe odczytywanie prawa - to tytuł artykułu naszej ekspertki Dobrawy Biadun, który ukazał się 25 listopada br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej". Dotyczy on problemów sieci aptek z interpretacją przepisu prawa farmaceutycznego, który odnosi się do liczby aptek w województwie.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał pierwszą decyzję podtrzymującą cofnięcie zezwolenia przedsiębiorcy, który w drodze legalnej akwizycji przekroczył 1 proc. aptek na terenie województwa. To kontynuacja postępowań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy wydali już kilkanaście decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie aptek, opierając je na obowiązującym od 11 lat przepisie dotyczącym wydawania zezwoleń, a nie ich cofania.

LINK do artykułu