Centrum Mediacji Lewiatan będzie współpracowało z VIAC

Centrum Mediacji Lewiatan podpisało z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) umowę o wzajemnej współpracy.

VIAC jest jedną z wiodących europejskich instytucji arbitrażowych i stanowi główny ośrodek rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych. VIAC zostało założone w 1975 roku jako niezależna instytucja arbitrażowa w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej i od tego czasu rozstrzyga coraz większą liczbę sporów, powstałych na tle wykonywania umów międzynarodowych.

Ogłoszenie współpracy pomiędzy Centrum Mediacji Lewiatan i VIAC nastąpiło 15.10. 2015 r. podczas konferencji organizowanej przez ICC Paris wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie pt. International Dispute Resolution: Diversity Towards Convergence.