Co działo się w Brukseli?

Przedstawiamy listę europejskich wydarzeń mijającego miesiąca, w których brali udział lub które współorganizowali eksperci Lewiatana.

•    2-6 lutego - ósma runda negocjacyjna umowy TTIP, Bruksela;

•    2 lutego - spotkanie biznesu (Bussiness Alliance for TTIP) z komisarz Cecilią Malmstrom (DG Trade ) przy okazji ósmej rundy negocjacyjnej TTIP, Przedstawicielstwo Regionu Bawarii, Bruksela;

•    3 lutego:
- spotkanie ekspertów Lewiatana z Szymonem Pogorzelskim (Unit F 4, DG EMPL) Komisja Europejska, Bruksela;
- spotkanie ekspertów Lewiatana z Jacky Morin (Unit C3, DG EMPL), Komisja Europejska, Bruksela;
- spotkanie ekspertów Lewiatana z poseł Danutą Jazłowiecką, Parlament Europejski, Bruksela;
- spotkanie ekspertów Lewiatana z gabinetem komisarz M. Thyssen (DG EMPL), Komisja Europejska, Bruksela;
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. transportu, Bruksela;
- spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;

•    4 lutego:
- spotkanie ekspertów Lewiatana z Januszem Gałęziakiem i Magdaleną Klimczak-Nowacką, SP RP przy UE, Bruksela;
- nieformalne posiedzenie komitetu zatrudnienia, Ryga;
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. gospodarczych i monetarnych, Bruksela;
- spotkanie z negocjatorami TTIP w KE, Bruksela;

•    5 lutego:
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. prawa patentowego, Bruksela;
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. przedsiębiorczości i MŚP, Bruksela;
- konferencja nt. unii energetycznej, Ryga;

•    6 lutego - spotkanie z przedstawicielem holenderskiej konfederacji VNO-NCW, Bruksela;

•    7 lutego - szóste seminarium European Interdistrict Zonta, "Empowering Women in Decision-Making", Brugia;

•    10 lutego - spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. środowiska, Bruksela;

•    11 lutego - spotkanie komitetu BUSINESSEUROPE ds. polityki przemysłowej, Bruksela;

•    13 lutego - IV runda negocjacji Wspólnego Programu Organizacji Europejskich Partnerów Społecznych na lata 2015-2017, Bruksela;

•    16 lutego - spotkanie z przedstawicielem litewskich pracodawców, LDK, Bruksela;

•    17 lutego - konferencja CEPS ’’A corporate governance model for Europe: Is diversity sustainable?’’, Bruksela;

•    19 lutego:
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. marketingu i konsumentów, Bruksela;
- 19 lutego br. spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. lepszego stanowienia prawa, Bruksela;

•    25 lutego:
- konferencja „General Data Protection Regulation” LET’S FOCUS ON SMEs', wydarzenie współorganizowane przez Konfederację Lewiatan i Michała Boniego, Bruksela;
- spotkanie grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. swobodnego przepływu towarów, Bruksela;

•    26 lutego:
- spotkanie z Jeanem Bergevin, naczelnikiem wydziału ds. egzekwowania praw własności intelektualnej, DG GROW, Komisja Europejska, Bruksela;
- udział w zorganizowanej przez Opel Group i Przedstawicielstwo Hesji przy UE konferencji „CO2 Regulation of Cars – Truly a Success Story? A critical review and outlook”, Bruksela;