Czy MŚP będą mogły skorzystać z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI)?

23 czerwca br., w przeddzień głosowania nad propozycją rozporządzenia dotyczącego EFSI Międzypartyjna Grupa PE ds. MŚP zorganizowała dyskusję na temat możliwości finansowania dla tej grupy przedsiębiorstw w ramach funduszu.

Spotkanie otworzył poseł sprawozdawca Udo Bullmann (Partia Socjalistów i Demokratów, S&D). Podkreślił, że głównym celem eurodeputowanych było ustalenie ram projektów finansowanych w ramach EFSI, ich zawartości oraz obszarów tematycznych. Dodał, że przyjęte kryteria finansowania mają zachęcać do inwestowania w przyszłość, nie w przeszłość - dlatego też uznano, że alokowanie określonej kwoty dla poszczególnych sektorów nie ma sensu. Poseł Bullmann wskazał na ważną rolę krajowych banków rozwoju - w Polsce to Bank Gospodarstwa Krajowego i Polskie Inwestycje Rozwojowe - we współfinansowaniu EFSI (Polska zadeklarowała 8 mld EUR) oraz we wdrażaniu projektów finansowanych z EFSI. Zauważył, że kraje członkowskie są „ostrożne" w podejściu do EFSI: deklarując wkład finansowany w budżet EFSI, jednocześnie szukają zapewnienia, że z tych pieniędzy będą finansowane ważne projekty krajowe. Uznał, że to naturalna postawa „postkryzysowa", gdy zaufanie do rynku jest stale słabe. Kończąc swe wystąpienie wskazał, że dla eurodeputowanych było bardzo ważne zapewnienie, że EFSI będzie efektywnie zarządzane.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej (gabinet kom. J. Katainena odpowiedzialnego za wdrożenie planu Junckera) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zgodnie podkreślili, że fundusze z EFSI są funduszami dodatkowymi dla MŚP, np. do środków z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z którego 25% jest przeznaczone dla MŚP. Za pomocne uznali także utworzenie inwestycyjnych punktów doradczych (European Investment Advisory Hub) i portalu dla inwestorów (Investment Project Portal).  Z punktu widzenia przedsiębiorców cenna była uwaga przedstawiciela innej Dyrekcji Generalnej KE (DG GROW, kom. E. Bieńkowska odpowiedzialna m.in. za rynek wewnętrzny i MŚP).  Stwierdził on, że w rzeczywistości MŚP nigdy nie będą finansowane bezpośrednio z EFSI, natomiast zawsze za pośrednictwem innej instytucji. Może to być pośrednictwo finansowe (w ramach programów proponowanych przez krajowe banki rozwoju i finansowanych z EFSI) lub organizacyjne (indywidualne MŚP wchodzi - zwykle jako podwykonawca - w skład konsorcjum realizującego projekt finansowany z EFSI).        

Wśród priorytetów EFSI dwa obszary są szczególnie ważne dla MŚP: projekty innowacyjne i infrastrukturalne - MŚP są często podwykonawcami w dużych projektach infrastrukturalnych, ale także „konsumentami" efektów tych projektów, np. producenci żywności korzystający z infrastruktury transportowej -  oraz „linia" wyłącznie dla MŚP. Ambicją finansowania dla MŚP w ramach EFSI jest wsparcie projektów innowacyjnych (z natury obarczonych większym ryzykiem) oraz procesu internacjonalizacji. Wedle szacunków BUSINESSEUROPE MŚP powinny mieć dostęp do ok. 75 mld EUR w ramach EFSI (53 mld EUR jako wsparcie dla projektów typu venture capital i 22 mld EUR jako pieniądze pozyskane na projekty od indywidualnych inwestorów.

Ciekawostka!
Jest już pierwsza inwestycja finansowana z EFSI.
Pożyczka w wysokości 75 mln EUR sfinansuje budowę biomłyna w Finlandii. Dodatkowa pożyczka na ten cel z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - inna linia budżetowa - sprawia, że inwestycja ta jest w sumie warta 275 mln EUR. Produkcję biomłyna oszacowano na 1,3 mln ton rocznie.  Projekt ten jest jednym z największym projektów inwestycyjnych w Finlandii.  Ma doprowadzić do stworzenia ok. 6000 nowych miejsc pracy w fazie budowy młyna oraz kolejnych 2500 w sektorze leśnym w fazie operacyjnej. Więcej informacji tutaj.