Deflacja zagrozi dochodom z VAT

W tym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 3,2 proc., a w 2016 roku - 3,4 proc. - przewiduje Komisja Europejska.

Najnowsza prognoza makroekonomiczna Komisji Europejskiej dla Polski nie odbiega od konsensusu instytucji międzynarodowych i ośrodków prywatnych, jeśli chodzi o wzrost PKB zarówno w 2015, jak i 2016 roku.
Zbieżna z nią jest oficjalna prognoza wzrostu, założona w obowiązującym budżecie na 2015 rok.

Zwrócić jednak należy uwagę, że Komisja Europejska oczekuje deflacji przez cały obecny rok - obniżki poziomu cen o 0,2 proc. Ministerstwo Finansów przewiduje natomiast ustąpienie deflacji już w połowie roku, przy czym w prognozie budżetowej założono w skali całorocznej wręcz wzrost cen aż o 1,2 proc.

Jeśli rzeczywistość będzie bliższa prognozie Komisji Europejskiej, a wszystko na to obecnie wskazuje, mogą być zagrożone niektóre dochody budżetowe, w szczególności dochody z VAT.

Konfederacja Lewiatan