Dni dla Biznesu, Kielce

Dni dla Biznesu to wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które odbędzie się w Kielcach, w dniach 1-2 października 2015r.

Składają się na nie:

1. Forum Finanse i Podatki dla Przedsiębiorcy  - panele dyskusyjne i warsztaty

2. Targi Usług dla Firm

 

W programie wykłady, debaty,  wystąpienia, panele dyskusyjne.

- Działania  legislacyjne  w  ostatnich  latach,  mające  na  celu  ułatwienie  pro- wadzenia   działalności   gospodarczej  w Polsce - próba oceny, wnioski, kierunki  działań.

- Źródła  finansowania  dla  firm  na  rodzimym  podwórku.  Skuteczne  formy  pozyskiwania  środków  unijnych  z  nowej  perspektywy.   Zmiany  w  zamówieniach  publicznych  -  wpływ nowych przepisów na uproszczenie  procedur oraz wyeliminowanie podstawowego problemu ceny jako jedynego kryterium wyboru.

- Koncepcje  dalszych  zmian  w  prawie  mających  na  celu  ułatwienie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  Polsce  -  likwidacja barier i zbytecznych obowiązków  w prowadzeniu biznesu.

- Klauzula obejścia prawa w polskim pra- wie  podatkowym  -  uzasadnienie  wpro- wadzenia  klauzuli  i  jej  koncepcje,  granice  konstytucyjne  i  etyczne  ingerencji  fi skalnej  w swobodę obrotu gospodarczego oraz ryzyko nadużyć prawa przez aparat skarbowy.

- Specjalne Strefy Ekonomiczne - zasady  działania, poziom skuteczności w pozyskiwaniu firm.

- Lokalne formy wspierania biznesu - rola  samorządów  w  przyciąganiu  potencjalnych  inwestorów  oraz  ich  wpływ  na  regionalne rynki pracy.

- System odwrotnego obciążania w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług  - ocena funkcjonowania.

- Misja i rola zawodu doradcy podatkowego  we współczesnym systemie podatkowym. 

 

Targi Usług  dla Firm  Targi  dedykowane  są  właścicielom  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  jak  również  tym,  którzy  planują  rozpocząć  własną  działalność  gospodarczą.  W  czasie  imprezy  w  Targach  Kielce  zgromadzą  się  doradcy  podatkowi,  przedstawiciele  firm  oraz  instytucje  wspierające  rozwój  przedsiębiorczości  i  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Wystawcy  będą  mieli  szansę  umocnić swoją obecność na rynku,  pozyskać  klientów,  nawiązać  nowe kontakty biznesowe, a tak- że porównać swoją ofertę z konkurencją  na  rynku.  Wydarzenie  służy również wymianie ofert, wiedzy, doświadczeń i kontaktów

 

Dni dla Biznesu to:

·         Okazja do zainteresowania ofertą przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw

·         Doskonałe miejsce spotkań B2B umożliwiających nawiązanie nowych relacji biznesowych

·         2 dni dedykowane profesjonalistom z branży finansów i podatków

·         Wykłady, panele dyskusyjne, debaty, na temat kierunków działań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

·         Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcami podatkowymi

·         Kontakt z instytucjami, które wspierają przedsiębiorców w biznesie.

 

FOLDER