Do zdobycia tytuł „Człowieka, który zmienia biznes 2014". Zgłoszenia do 28 sierpnia.

Jeszcze przez dwa tygodnie sierpnia można przesyłać zgłoszenia kandydatur osób, które zasługują na zdobycie tytułu „Człowieka, który zmienia biznes 2014". To pierwsza edycja nagrody, która jako jedyna w Polsce w pełni dedykowana jest osobom działającym na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Do 28 sierpnia przedłużony został termin zgłaszania kandydatur do pierwszej ogólnopolskiej Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes", która zostanie przyznana w dwóch głównych kategoriach: biznes (przedstawiciele firm) i sektor pozabiznesowy (m.in. przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu). Formularz daje możliwość zgłoszenia własnej kandydatury, a także wskazanie osoby, która na ten tytuł zasługuje.

[FORMULARZ dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/]

Przyznana zostanie również Nagroda Jubileuszowa w związku z tegorocznymi obchodami „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce" oraz nagroda „Człowieka, która zmienia biznes według widzów TVP Info", partnera medialnego wyróżnienia. Wszyscy laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, 20 października br., która odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat" [trwa rejestracja na konferencję przez stronę http://odpowiedzialnybiznes.pl/konferencja2015/].

- Wiele konkursów, rankingów nagradza działalność społeczną firm. Do tej pory brakowało wyróżnienia, które docenia wkład ludzi w rozwój CSR w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako najdłużej działający i największy think-and-do-tank w Polsce zajmujący się koncepcją CSR w kompleksowy sposób, postanowił taką nagrodę ustanowić. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes" wskaże autorów i autorki sukcesu odpowiedzialnych firm w Polsce - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniały się w ostatnim roku do upowszechnienia CSR w Polsce. Zgłaszani mogą być zarówno menedżerowie, specjaliści, koordynatorzy, eksperci różnych dziedzin, aktywiści, którzy podejmowali cenne z punktu widzenia rozwoju odpowiedzialnego biznesu przedsięwzięcia. Byli inicjatorami, wybitnymi kontynuatorami, a czasem liderami zmian w miejscu pracy i poza nim. Podjęli wysiłek wypracowania bądź przyjęcia etycznych standardów. Wspierali z sukcesami firmę/organizację w procesie komunikacji z interesariuszami. Lub też mają swój ważny wkład w czynienie firmy/organizacji bardziej odpowiedzialnym, zrównoważonym miejscem pod względem chociażby zarządzania, transportu, transparentności.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes" to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Link do regulaminu Nagrody: http://odpowiedzialnybiznes.pl/regulamin-przyznawania-nagrody-ludzie-ktorzy-zmieniaja-biznes/

 

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes" wspierają:

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Patroni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Sieć SPLOT

Partner medialny: TVP INFO

Regionalny patron medialny: TVP Kielce

Patroni medialni: PAP Biznes, Personel i Zarządzanie, Odpowiedzialny biznes - Kompendium CSR, CR Navigator, CSR. Biznes Społeczeństwo Środowisko, csr.forbes.pl, GazetaPraca.pl, ngo.pl

 

***

15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce to najważniejszy jubileusz odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2015 roku. Celem obchodów jest podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce" jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzyszy im hasło: „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes". Więcej pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/15-lat-partnerstwa-na-rzecz-csr-w-polsce/

Partnerzy główni: Bank Zachodni WBK, Polski Koncern Naftowy ORLEN

Partner: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl