Donald Tusk o rezultatach grudniowej Rady Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystąpił 13 stycznia br. na pierwszej w 2015 roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasbourgu prezentując posłom rezultat grudniowego posiedzenia Rady.

Pod koniec grudnia 2014 r. przywódcy państw członkowskich dyskutowali przede wszystkim na temat opisywanego przez nas kilkakrotnie (m.in. tutaj) Planu Inwestycyjnego oraz sytuacji na wschodzie Ukrainy. Przypominamy, że przedstawiciele pracodawców zwyczajowo przekazali na ręce przewodniczącego Rady list z postulatami biznesu (więcej informacji tutaj).

W odniesieniu do Planu Inwestycyjnego Przewodniczący Tusk poinformował posłów o silnym poparciu, jakiego przywódcy państw członkowskich udzielili inicjatywie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Ustalono, że fundusz powinien być operacyjny począwszy od czerwca br. D. Tusk zwrócił uwagę, że po przedstawieniu propozycji legislacyjnej przez Komisję Europejską, powodzenie tej inicjatywy leżeć będzie w rękach unijnego legislatora, czyli Rady i Parlamentu. Link do propozycji rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych dostępny jest tutaj.

W kwestii konfliktu na Ukrainie, europejscy przywódcy zdecydowali się kontynuować aktualne podejście, tj. utrzymać sankcje nałożone na Rosję nie uznając bezprawnej aneksji Krymu i w dalszym ciągu wspierając rząd ukraiński poprzez pomoc zarówno finansową, jak i humanitarną. Przewodniczący poinformował, że będzie to temat dalszych obrad na Radzie Europejskiej w marcu br.

Pełny tekst Konkluzji Rady Europejskiej dostępny jest tutaj.

Wystąpienie w PE było także okazją do przybliżenia posłom priorytetów nowego Przewodniczącego na najbliższe 2,5 roku, jak również kalendarza prac Rady Europejskiej na pierwszą połowę 2015 r.

Tematem rozmów najbliższej Rady Europejskiej w lutym będzie dalsze pogłębianie Unii Gospodarczo - Monetarnej oraz walka z terroryzmem. Uwzględnienie ostatniego tematu stanowi bezpośrednią konsekwencję niedawnych tragicznych zamachów we Francji. Marcowa Rada poświęcona będzie reformom gospodarczym, Unii Energetycznej i relacjom z Rosją. Z kolei czerwcu planowane jest przyjęcie strategii rozwoju rynku cyfrowego i uruchomienie opisanego wcześniej Funduszu.

D. Tusk zapewnił, że podczas okresu sprawowania mandatu skupi się na pogłębianiu integracji w strefie euro, wsparciu dla krajów sąsiadujących z UE, walce z terroryzmem i jak najszybszym przyjęciu porozumienia handlowego z USA (TTIP). Podkreślił również konieczność bliskiej współpracy wszystkich instytucji (Rada, PE, KE) i zjednoczenie w realizacji wspólnych celów.