Ekspertyza potencjału rynku branży medycznej w Niemczech oraz Rosji

Rynek turystyki medycznej cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym między innymi wzrost poziomu wydatków przeznaczonych na konsumpcję usług turystyczno-medycznych. Tendencja ta będzie utrzymywała się prawdopodobnie w kolejnych latach. Głównym motywem wyjazdu pacjentów są zazwyczaj niższe koszty zabiegów medycznych.

Na świecie: Tajlandia, Indie, Malezja, a w Europie: Węgry, Bułgaria, Czechy oraz Polska są postrzegane jako kraje, w których usługi medyczne są tanie i wykonywane z wysokim profesjonalizmem.

W niniejszych opracowaniach dokonano pogłębionej analizy rynków dla potrzeb przedsiębiorstw branży medycznej z województwa kujawsko-pomorskiego - zgodnie z założeniami projektu pt.: „Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz: