Europejski biznes z apelem na światowy szczyt klimatyczny w Paryżu

30 listopada w Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny COP 21 z udziałem przedstawicieli rządów ze 195 krajów. Jeśli światowe negocjacje zakończą się sukcesem, zostanie zawarte najbardziej ambitne porozumienie klimatyczne, które miałoby zacząć obowiązywać po 2020 roku i zastąpić protokół z Kioto. Celem jest ograniczenie procesu globalnego ocieplenia. Biznes w Europie apeluje jednak o rozwagę w podejmowaniu zbyt dużych zobowiązań przez Unię Europejską, co może skutkować ograniczeniem konkurencyjności naszego przemysłu.


BUSINESSEUROPE, organizacja skupiająca 40 federacji reprezentujących biznes w Europie, w tym Konfederację Lewiatan, przekazała swoje stanowisko w związku z rozpoczęciem szczytu w Paryżu. Główne przesłanie mówi o poparciu europejskiego biznesu dla osiągnięcia ambitnego, wiążącego wszystkich porozumienia z uwzględnieniem równowagi w podejmowaniu zobowiązań, by Europa nie utraciła konkurencyjności.

Wideo można obejrzeć tutaj.