Forum Darczyńców po raz dziewiąty szuka „Liderów Filantropii

Po raz dziewiąty Forum Darczyńców wyłoni „Liderów Filantropii" spośród firm zaangażowanych społecznie. Oprócz nagród dla najhojniejszych firm (za przekazanie na cele społeczne największej kwoty darowizn oraz największego procentu zysku), nagrodzone zostaną firmy, które do filantropii zachęcają swoich pracowników i klientów. Ponadto wyróżnieni zostaną „Liderzy Filantropii" wśród firm debiutujących w konkursie. Zgłosić firmę do Konkursu można do 9 października poprzez wypełnienie krótkiej ankiety. Serdecznie zapraszamy firmy do udziału!

 Wystartowała 9 edycja konkursu „liderzy Filantropii". Idea konkursu polega na uhonorowaniu firm, które w roku ubiegłym najhojniej wsparły cele społeczne. Nagrody zostają przyznane w dwóch kategoriach głównych:

1) firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne oraz

2) firma, które przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodu przed opodatkowaniem. Uhonorowane zostaną też firmy, które zachęcają do zaangażowania społecznego swoich pracowników i klientów, np. poprzez programy składek pracowniczych oraz marketing społecznie zaangażowany, w ramach którego część zysku ze sprzedaży trafia na cele społeczne. O nagrody mogą powalczyć również firmy debiutujące w konkursie. Spośród debiutantów wyłonieni zostaną „Liderzy Filantropii" analogicznie do dwóch kategorii głównych.

Filantropia to nie tylko szlachetna działalność, ale element prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i nowoczesny. Doświadczenia dotychczasowych laureatów konkursu „Liderzy Filantropii" potwierdzają, że prezentowanie dokonań społecznych wpływa na większe uznanie w oczach klientów firm, pracowników, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i innych interesariuszy - podkreśla Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców.

Udział w konkursie „Liderzy Filantropii" jest wyjątkową okazją do promowania społecznego zaangażowania firmy, do inspirowania i dawania dobrego przykładu innym.

Żeby zgłosić firmę do konkursu należy wypełnić dostępną na stronie www.forumdarczyncow.pl krótką ankietę z danymi dotyczącymi zaangażowania społecznego firmy i przesłać ją do 9 października na adres ranking@forumdarczyncow.pl lub Forum Darczyńców, ul. Marszałkowska 62 lok 6, 00-545 Warszawa. Firmy zgłaszają się do Konkursu samodzielnie, a udział w nim jest bezpłatny. Zwycięzców poznamy w listopadzie podczas uroczystej gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która od początku patronuje konkursowi i wspiera jego organizację.

Wyłonienie zwycięzców podlega zewnętrznej weryfikacji, której dokonuje nieodpłatnie firma PwC, dając tym samym wyraz swojego poparcia dla idei społecznego zaangażowania firm. Już trzeci rok z rzędu Ambasadorem Konkursu jest firma Orange Polska, kilkakrotny zdobywca tytuł „Lidera Filantropii".

Patronami konkursu są: Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP. Patronatem medialnym objęli konkurs: PAP Biznes, odpowiedzialnybiznes.pl, Odpowiedzialny Biznes Kompendium CSR, CR Navigator, kampaniespołeczne.pl, ngo.pl.

ANKIETA KONKURSOWA

Informacji o konkursie udziela Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców, tel. 535 990 910, e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl