Great Place to Work® wyłonił 21 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce

26 marca, podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Great Place to Work® ogłosił listę laureatów konkursu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim wśród tegorocznych laureatów przybyło firm małych, ocenianych w kategorii „poniżej 50 zatrudnionych" oraz firm dużych, zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Nadal bardzo mocno trzyma się branża IT, którą na Liście reprezentuje aż 7 firm. Nowością w siedmioletniej historii rankingów Great Place to Work® w Polsce jest pierwsze miejsce rodzimej spółki w kategorii firm średnich.

Liderami rankingów w 3 kategoriach konkursowych zostali: Jotun Polska Sp. z o.o. - w kategorii firm zatrudniających poniżej 50, Ochnik Sp. z o.o. - w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, oraz Microsoft Sp. z o.o. - w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób.

Poziom satysfakcji osób zatrudnionych w firmach, które znalazły się na Listach w ostatnich 7 latach rośnie. Jeśli w  2009 r, w pierwszej edycji konkursu w Polsce, 68% pracowników była skłonna zgodzić się z twierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy", to w tegorocznej, siódmej edycji odsetek ten wyniósł średnio 82%. Wysoka ocena firm przez pracowników to z jednej strony efekt nieprzerwanej pracy najlepszych organizacji, aby rozwijać kulturę wzajemnego szacunku i zaufania, a z drugiej efekt tego, że konkurs przyciąga zainteresowanie nowych firm, które działając w oparciu o solidne fundamenty, aspirują do tworzenia nowoczesnego miejsca pracy. W tym roku wśród 21 laureatów znalazło się aż 12 firm debiutujących na Liście.

Rozwiązania stosowane przez laureatów konkursu Great Place to Work® mogą stanowić inspirację, jak tworzyć efektywne systemy zarządzania, których podstawą jest zaufanie w relacjach kierownictwo-pracownik. „Warto sobie uświadomić, że z punktu widzenia lidera, zaufanie nie jest przynależną do jego osoby cechą, ale decyzją o podjęciu konkretnego ryzyka w relacjach ze współpracownikami i zarządzaniu nimi. Najlepsi z najlepszych z sukcesem podejmują to ryzyko, bo ich organizacje rządzą się powszechnie podzielanymi w firmie przekonaniami i wartościami, od których nie ma odstępstw." - mówi Marzena Winczo-Gasik, starszy konsultant i menedżer ds. komunikacji w Great Place to Work® w Polsce.

Z analizy statystycznej zgromadzonych danych wynika, że na końcową pozytywną ocenę firmy przez pracownika największy wpływ mają 3 czynniki: przekonanie, że firma jest zarządzana uczciwie, poczucie, że w osobie zatrudnionej pracodawca dostrzega nie tylko pracownika, ale także człowieka oraz partnerskie traktowanie, bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko. Laureaci konkursu Great Place to Work® w Polsce mogą szczycić się bardzo wysoką ocena wystawioną im przez pracowników właśnie w tych 3 kwestiach. Średnio 90% pracowników tych organizacji jest przekonana o tym, że firma jest zarządzana uczciwie, 79% ma poczucie, że dostrzega się w nich ludzi, a 85% czuje się traktowana po partnersku.

  

Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015

 w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób

1

Jotun Polska Sp. z o.o.

Handel hurtowy i detaliczny

2

EDP Renewables Polska

Produkcja

3

Monsanto Polska Sp. z o.o.

Rolnictwo

4

HERBALIFE POLSKA

Usługi profesjonalne

5

Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Biotechnologia i farmacja

 Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015

w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób

1

Ochnik Sp. z o. o.

Handel detaliczny

2

Objectivity Bespoke Software Specialists  Sp. z o.o.

Technologie informatyczne

3

Akamai Technologies

Technologie informatyczne

4

EMC Computer Systems Poland

Technologie informatyczne

5

Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Budownictwo

6

Discovery Polska Sp. z o.o.

Media

7

Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.

Handel detaliczny

8

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Ochrona zdrowia

9

Mead Johnson Nutrition

Handel detaliczny

    Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2015

w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób 

1

Microsoft Sp. z o. o.

Technologie informatyczne

2

Cisco Polska

Technologie informatyczne

3

Sii Polska

Technologie informatyczne

4

Shell Business Operations Kraków

Usługi profesjonalne

5

Atos

Technologie informatyczne

6

Grupa Mars w Polsce: Mars, Wrigley, Royal Canin

Produkcja

7

Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o. o.

Usługi profesjonalne

 

Dodatkowe informacje o firmach

Zdecydowana większość firm, jaka znalazła się w tegorocznym rankingu, to organizacje międzynarodowe lub posiadające korzenie w zagranicznych firmach-matkach. Należy wierzyć, że w  następnych edycjach konkursu do tej grupy dołączy więcej firm o rodzimym rodowodzie. W tej odsłonie konkursu mocnym polskim akcentem było zajęcie pierwszego miejsca w kategorii organizacji zatrudniających poniżej 500 osób przez rodzimą firmę Ochnik Sp. z o.o. U podstaw sukcesu firmy leży silne przekonanie jej szefa, że najważniejszą wartością jest wzajemne zaufanie, a najskuteczniej można je osiągnąć poprzez stałe, szczere i bezpośrednie rozmowy z pracownikami. „Taki bezpośredni kontakt daje też największe ‘bogactwo informacji' - wskazówki pozwalające łatwiej wnioskować o szczerości intencji lidera. A szczerość to klucz do budowania zaufania. Dlatego tak ważne jest kierowanie ‘przez chodzenie'. Wg brytyjskich ekspertów pracownicy są mniej zainteresowani informacjami płynącymi z formalnych wiadomości emailowych. Wolą zacieśniać bezpośrednie relacje ze swoimi liderami." - mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.


 

***

Lista Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce, przygotowywana od 7 lat przez Instytut Great Place to Work®, honoruje organizacje, które stosują wyjątkowe praktyki i programy. Ich wspólną wykładnią jest promowanie wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR (Culture Audit©). W badaniach Great Place to Work® głos pracowników ma kluczowe znaczenie dla oceny końcowej - opinie pracowników są najważniejsze.

Więcej informacji na www.greatplacetowork.pl

 

Informacji udzielają:

Joanna Kowalczuk, BE_Communications, Head of Strategy Development, tel. 603 98 18 72,
 e-mail: j.kowalczuk@becomms.pl

Marzena Winczo-Gasik, Great Place To Work® Institute Polska Sp. z o.o., Menedżer ds. Komunikacji,
tel. 500 188 814, e-mail:
marzena.winczo@greatplacetowork.com