Harmonogramy konkursów na 2016 rok już znane

Ogłoszono harmonogramy konkursów na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej do 2016 roku - podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Instytucje odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym wywiązały się z ustawowego obowiązku ogłoszenia harmonogramu naboru wniosków (harmonogramu organizacji konkursów) na rok 2016. Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłoszenie naboru na kolejny rok kalendarzowy musi nastąpić do 30 listopada roku poprzedniego.

- Taki obowiązek był jednym z postulatów zgłaszanych przez Konfederację Lewiatan w czasie prac nad ustawą. Przepisy dotyczące obowiązku publikacji harmonogramów rocznych konkursów, zostały wzmocnione w stosunku do zasad obowiązujących w latach 2007-2013. Ograniczono możliwości wprowadzania zmian w tych harmonogramach do 3 miesięcy przed zaplanowanym ogłoszeniem konkursu łącznie z przepisami dotyczącymi minimalnego, 30 - dniowego terminu publikacji ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu. Dzięki temu będzie możliwe planowanie udziału w zapowiadanych na dany rok naborach - mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak oszacowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poprzez konkursy do beneficjentów (w tym także przedsiębiorców) w 2016 r. trafi łącznie ponad 56 mld zł, z czego 25,4 mld zł z programów krajowych (PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO inteligentny Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, PO Infrastruktura i Środowisko) oraz 30,9 mld zł z regionalnych programów operacyjnych. Łącznie planowane jest ogłoszenie prawie 1000 konkursów (128 z programów krajowych i 832 z regionalnych).

Harmonogramy konkursów w poszczególnych programach dostępne są na stronie:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/#

Konfederacja Lewiatan