Henryka Bochniarz na spotkaniu z premier Ewą Kopacz

Co roku z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Gabinet Cieni Kongresu Kobiet, w którym szefowa Lewiatana pełni funkcję wicepremiera, spotyka się z urzędującym premierem, by dyskutować o propozycjach zmian i potrzebnych reformach w obszarze życia społecznego i gospodarczego. 6 marca br. premier Ewa Kopacz przyjęła przedstawicielki kobiecego Gabinetu Cieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozmowy dotyczyły szerokiego spektrum tematów, w tym m.in. propozycji zmian systemu podatkowego, potrzeby rozwijania infrastruktury sprzyjającej łączeniu przez kobiety życia zawodowego z macierzyństwem, koniecznych zmian na rynku pracy, kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców itp. Premier Kopacz zadeklarowała chęć częstszych spotkań w celu omawiania konkretnych propozycji przygotowywanych przez kobiecy Gabinet Cieni.