I Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego za nami

17 września odbyło się Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego - pierwsze w Polsce na tak dużą skalę spotkanie o tematyce wywiadowczej. Sala Senatu w Akademii Leona Koźmińskiego wypełniła się po brzegi. Prelegenci przygotowali wystąpienia w stylu „power speach", które pobudzały do dyskusji. Na forum nie zabrakło zarówno specjalistów z branży, jak i przedsiębiorców żywo...

I Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego skierowane było przede wszystkim do osób zainteresowanych tematyką wywiadu biznesowego, zawodowo zajmujących się analizą wywiadowczą bądź planujących poszerzyć swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wystąpiło na nim 22 prelegentów - kluczowych specjalistów polskiego wywiadu biznesowego, którzy podkreślali znaczenie metod wywiadu biznesowego w budowaniu trwałego sukcesu firmy.

Wydarzenie zgromadziło pokaźne audytorium. - Cieszę się bardzo, że projekt zakończył się sukcesem. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania - na spotkanie przybyło ok. 100 osób. Tak duże zainteresowanie potwierdza, że pomysł stworzenia platformy wymiany wiedzy o wywiadzie biznesowym był strzałem w dziesiątkę. Mam nadzieję, że rozpoczęta tu dyskusja, pobudzi środowisko do dalszej pracy nad popularyzacją tematyki wywiadowczej, a forum przerodzi się w cykliczne, coroczne zjazdy specjalistów z branży - tłumaczył dr Adam Kowalik, przewodniczący Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego.

Forum zainaugurowało krótkie wystąpienie dr Adama Kowalika, pomysłodawcy i przewodniczącego wydarzenia. Po nim nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom pierwszej edycji studiów podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy" w Akademii Leona Koźmińskiego. Następnie rozpoczęła się część merytoryczna składająca się z 4 paneli plenarnych: wywiad biznesowych w polskich firmach, polski rynek wywiadu biznesowego, aspekty prawne i etyczne wywiadu biznesowego, kryteria sukcesu i korzyści z wywiadu biznesowego oraz 4 równoległych sesji w podgrupach (każda po 3 prelekcje do wyboru). W ramach sesji zostały podjęte takie tematy jak: źródła wywiadowcze, analiza wywiadowcza, specyfika wywiadu w różnych branżach, specyfika wywiadu w różnych funkcjach. Głównym celem wystąpień było włączenie uczestników spotkania do dyskusji na temat wywiadu biznesowego w różnych jego aspektach. Dzięki temu stało się ono cenną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony uczestników forum. - Uważam, że idea stworzenia Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego jest bardzo dobra, gdyż umożliwia spotkanie się wielu specjalistów z branży wywiadowczej w jednym miejscu, a to z kolei pozwala na szybką, wzajemną wymianę myśli - wiedzy i doświadczeń - mówił Michał Zat. A dr hab. Mirosław Kwieciński, Prezes Zarządu w Fundacji Instytutu Wywiadu Gospodarczego w Krakowie i jeden z prelegentów Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego dodaje: - Czekałem 20 lat, odkąd zajmuję się tematyką wywiadu, na takie rozwiązanie. Do tej pory nikomu nie udało się stworzyć stosownej okazji do wymiany myśli w tak skomplikowanej tematyce, jaką jest wywiad biznesowy. Uczelnia jest fantastyczna, bo udźwignęła ten ciężar - jako pierwsza w Polsce uruchomiła tego typu dyskusję w tak szerokim gronie specjalistów. Bardzo się z tego cieszę, gdyż gospodarka polska nie może pozwolić sobie przecież na niewykorzystywanie potencjału wywiadu biznesowego, a formuła forum to dobitnie podkreśla.

Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego swoim autorytetem wsparły: Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP), Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Fundacja Vis Magna, Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polrisk Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem oraz Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: eGospodarka.pl, „Business Security Magazine", Karierawfinansach.pl, Niwserwis.pl, „Prawnik & Detektyw" oraz Rynekinformacji.pl.

Źródło: http://www.rzecznikprasowy.pl/portal.htm