Informacja okresowa dot. poziomu bezrobocia w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z danymi brytyjskiego urzędu statystycznego (Office for National Statistics, ONS), w okresie od 01.11.2014 do 31.01.2015, liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 102 tys. w stosunku do poprzednio badanego okresu i wyniosła 1,86 mln (spadek o 0,3 p.p., do poziomu 5,7%).

Wskaźnik zatrudnienia (employment rate) wyniósł 73,3%, co oznaczało liczbę 30,94 mln osób - najwyższą od momentu rozpoczęcia prowadzenia tego rodzaju statystyk.

Odnosząc się do danych szczegółowych raportu ONS warto zauważyć, że w omawianym okresie:

         i.                        odnotowano kwartalny wzrost w liczbie osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, przy czym wzrost tego zatrudnienia wśród mężczyzn wyniósł 301 tys. osób (do łącznej liczby 14,3 mln), a kobiet -179 tys. (do łącznej liczby 8,34 mln);

       ii.                        w skali kwartału, liczba osób bezrobotnych w grupie wiekowej 16-24 lata spadła o 12 tys. i wyniosła 743 tys. (poziom zatrudnienia dla tej grupy wiekowej wyniósł 16,2%);

      iii.                        w skali kwartału, liczba pracowników etatowych (employees) wzrosła o 604 tys. (do liczby 26,19 mln), a osób prowadzących działalność gospodarczą (self-employed) wzrosła o 33 tys. (do liczby 4.53 mln);

     iv.                        liczba osób bezrobotnych i niepodejmujących starań celem znalezienia zatrudnienia dla grupy wiekowej 16-64 lata spadła o 30 tys. w skali kwartału i wyniosła 9,03 mln;

       v.                        w grudniu ub. r., 82,6% osób zatrudnionych pracowało w sektorze prywatnym, a 17,4% w sektorze publicznym;

     vi.                        w styczniu br. tempo wzrostu płac wyniosło ok. 1,6% w skali roku.

 

Kwartalny raport ONS dot. poziomu bezrobocia wywołał przychylne komentarze m.in. rządu UK, w tym kanclerza G. Osbornea, który w dorocznym wystąpieniu budżetowym podkreślał skuteczność realizowanej przez rząd polityki ekonomicznej. Z kolei Rachel Reeves, minister ds. zatrudnienia z opozycyjnej Partii Pracy przyznała, że dane dot. poziomu bezrobocia są co prawda optymistyczne, ale w związku z cięciami w wydatkach publicznych, w tym na opiekę społeczną, maleją przychody gospodarstw domowych.

Informacja okresowa dot. poziomu bezrobocia zbiegła się z kolei z komunikatem rządowym o wzroście płacy minimalnej o 3% (do 6,70 GBP/h) i poziomu wynagrodzenia dla stażystów o 20% (tj. 57 pensów, do 3,30 GBP/h) od października br. Wg związku pracodawców brytyjskich Confederation of the British Industry, zapowiadając wzrost wynagrodzenia dla stażystów, rząd nie wziął pod uwagę rekomendacji Rady ds. Polityki Płacowej Low Pay Commission. Podkreślając polityczny (populistyczny) kontekst zapowiedzi, CBI ostrzega, że dla pracodawców oferujących liczne programy praktyk i staży, wzrost poziomu wynagrodzenia oznacza zdecydowanie wyższe koszty zatrudnienia.

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_396467.pdf

(Oprac. M. Kozak, WE)