Instytucje pożyczkowe w odrębnym rejestrze

Konfederacja Lewiatan popiera obowiązek rejestracji w odrębnym rejestrze podmiotów prowadzących działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumenckich, czyli tzw. instytucji pożyczkowych.

Pracodawcy przedstawili uwagi odnoszące się do nadzoru nad działalnością instytucji niekredytowych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami. Zdaniem Lewiatana należy zadbać o spójność opiniowanego projektu z aktualnie procedowanym w Ministerstwie Finansów, projektem ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

W opinii Lewiatana zwiększenie ochrony klientów instytucji finansowych, powinno nastąpić poprzez precyzyjne określenie warunków podejmowania i wykonywania działalności przez podmioty udzielające kredytów konsumenckich i zasad nadzoru nad ich działalnością. Sama działalność instytucji pożyczkowych, powinna być regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - jest to reglamentacja o najniższym stopniu sformalizowania i najmniej uciążliwa dla przedsiębiorców, a jak się wydaje wystarczająca z punktu widzenia organów nadzoru i potrzeb rynku.

Na poparcie zasługuje propozycja, aby działalność pożyczkowa prowadzona była w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Jednocześnie nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, nie powinien być analogicznym jak w przypadku banków, z racji tego, że instytucje pożyczkowe nie przyjmują depozytów, w związku z czym nie ma konieczności wdrażania kompetencji i instrumentów związanych z systemem ochrony depozytów.

Konfederacja Lewiatan