Jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem spotkania Rady Różnorodności przy Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 10 czerwca br. w Warszawie.

W tym roku spotkania Rady Różnorodności poświęcone są kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk biznesowych na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie Rady zorganizowane w czerwcu poświęcone było kwestii rekrutacji osób z niepełnosprawnościami oraz tworzeniu miejsc pracy otwartych na różnorodność wynikającą z niepełnosprawności.

Raport podsumowujący zawiera główne wnioski i rekomendacje, które zostały wypracowane w trakcie spotkania Rady. Zawiera także listę publikacji oraz materiałów, który służyć mogą jako inspiracja przy realizacji procesów rekrutacyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Kolejne spotkanie Rady planowane jest na listopad br.

Raport podsumowujący

 

Załączniki:

1.       Dobra praktyka - ogłoszenie o pracę na stanowisko sprzedawcy

2.       Dobra praktyka - ogłoszenie na stanowisko koordynator projektu

3.       7 dobrych praktyk zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

4.       Propozycje zapisów do wykorzystania w treści oferty, wspierające zatrudnianie osób
z niepełnosprawnością

 

Kontakt: Małgorzata Lelińska, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl