Jednolity Rynek Cyfrowy - konsultacje

Rozpoczęto prace nad oficjalnym stanowiskiem Rządu do Komunikatu KE ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Strategia przedstawiona w Komunikacie KE ma charakter przekrojowy, obejmuje swoim zasięgiem bardzo różne branże gospodarki, obszary aktywności administracji oraz zainteresowań obywateli.

W związku z powyższym w pracach nad oficjalnym stanowiskiem Rządu do Komunikatu KE chcemy posiłkować się wiedzą i doświadczeniami polskich przedsiębiorców, konsumentów i organizacji pozarządowych, równocześnie ściśle współpracując z pozostałymi resortami.

Zapraszamy do przesyłania nam Państwa opinii i stanowisk w sprawie Jednolitego Rynku Cyfrowego, które moglibyśmy wykorzystać pracując nad stanowiskiem Rządu do Komunikatu Komisji. Stanowiska i opinie prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja na adresy poczty elektronicznej pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Emil.Kedzierski@mac.gov.pl, Jaroslaw.Sekula@mac.gov.pl oraz Marcin.Krasusk@mac.gov.pl

Komunikat Komisji