Jednolity Rynek Cyfrowy ważny dla wszystkich sektorów

Technologia cyfrowa i jej coraz większy wpływ na wszystkie sektory gospodarki rodzą potrzebę tworzenia optymalnych regulacji prawnych umożliwiających dostosowanie rozwoju technologicznego do potrzeb ekonomicznych i społecznych. Konfederacja Lewiatan opowiada się za budową Jednolitego Rynku Cyfrowego jako jednego z podstawowych priorytetów dla Polski i Unii Europejskiej w ramach realizacji założeń Agendy Cyfrowej dla Europy.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan realizacja założeń Agendy Cyfrowej dla Europy odgrywa kluczową rolę w rozwoju zrzeszonych w Konfederacji firm, niezależnie od branży, w której działają. - Ponieważ nowe technologie przenikają do wszystkich sektorów i często mają fundamentalny wpływ na ich innowacyjność i konkurencyjność, umożliwienie ich jak najpełniejszego wykorzystania jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki - mówi Magdalena Piech, ekspert z departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Stanowisko Konfederacji zwraca uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego, pozwalającego na rozwój i wykorzystanie nowych technologii. Przykładowo, upowszechnianie w europejskich przedsiębiorstwach rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, doprowadzi do sprawniejszej pracy mobilnej, wzrostu jej wydajności i ograniczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej .

Zdaniem przedsiębiorców zmiany ram prawnych są często uzasadnione, konieczne i niezbędne by dać impuls do rozwoju. Prawo musi być jednak zrównoważone tak, by chroniło konsumentów, budowało zaufanie do ponadgranicznego handlu elektronicznego i umożliwiało innowacje. Rozważając nowe ramy prawne cyfrowej Europy, decydenci polityczni powinni zadbać o podejście oparte na jasnych i jednolicie stosowanych regułach. Polityki powinny chronić konsumentów i sprzyjać pobudzaniu innowacji i inwestycji, szczególnie na tak szybko zmieniającym się rynku, jak rynek cyfrowy. Dla rozwoju gospodarki cyfrowej konieczne jest także zapewnienie uczestnikom rynku bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie rozwiązań, mających na celu ułatwienie zwalczania cyberprzestępczości np. umożliwienie przekazywania pomiędzy przedsiębiorcami informacji o zagrożeniach i atakach na systemy teleinformatyczne.

Dla budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego firmy ważne są intensyfikacja działań prowadzących do obniżania kosztów usług cyfrowych, dostosowanie praw autorskich i własności intelektualnej do dynamicznego rozwoju technologii, a także ujednolicenie regulacji umożliwiających ochronę prywatności i danych osobowych w Unii Europejskiej.

Konfederacja Lewiatan