Kalendarium nadchodzących wydarzeń europejskich

Zapraszamy do zapoznania się z listą najważniejszych z punktu widzenia biznesu spotkań i konferencji, które w najbliższych dniach odbędą się w Brukseli.

• 2- 5 marca - tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, Bruksela;

• 2-3 marca - Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Bruksela;

• 3 marca - spotkanie Biura Komitetu ds. społecznych BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 3 marca - spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 3 marca - konferencja DG GROW „EU as a Frontrunner in Sustainability" Risks or/and Opportunities for Europe's Industries", Bruksela;

• 4 marca - grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. edukacji i szkoleń, Bruksela;

• 5 marca - Szczyt Europejskiego Dialogu Społecznego, Bruksela;

• 5 marca - Rada ds. Energii (TTE), Bruksela;

• 6 marca - Rada ds. Środowiska (ENVI), Bruksela;

• 9-12 marca - sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg;

• 9 marca - Rada ds. Społecznych i Zatrudnienia (EPSCO), Bruksela;

• 10 marca - Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela;

• 11 marca - spotkanie dyrektorów ds. komunikacji, BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 11 marca - grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;

• 12 marca - Rada ds. Sprawiedliwości i Sprawa Wewnętrznych (JHA), Bruksela;

• 16 marca - Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela;

• 17 marca - posiedzenie Biura Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Bruksela;

• 18 marca - posiedzenie Biura Komitetu Regionów, Bruksela;

• 18-19 marca - sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Bruksela;

• 20 marca - spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 20 marca - poświęcona energetyce Rada Europejska, Bruksela;

• 23 marca - V. runda negocjacji Wspólnego programu Pracy Europejskich Partnerów Społecznych, Bruksela;

• 23-26 marca - tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, Bruksela;

• 24 marca - Komitet ds. rynku wewnętrznego BUSINESSEUROPE, Bruksela;

• 25 marca - konferencja THINK THANK "The Future of Europe: Social Economy First?" z udziałem noblisty dr M. Yunusa, partner: Konfederacja Lewiatan, Bruksela;

• 26 marca - BUSINESSEUROPE Day, Bruksela;

• 27 marca - nieformalne spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela.