Kenia - projekty w zakresie modernizacji rolnictwa

26 października w kenijskim dzienniku „Daily Nation", na stronie kenijskiego Ministerstwa Rolnictwa (http://www.kilimo.go.ke/index.php/tenders/ ) oraz na stronie polskiego Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-dla-przedsiębiorców ) ukazało się ogłoszenie o przetargu międzynarodowym w związku z podpisaniem polsko - kenijskiej umowy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Umowę tę podpisano 22 września 2015 r. W jej ramach polska udzieli kredytu Kenii w wysokości 100 mln dolarów na modernizację rolnictwa.

Ogłoszenie o przetargu jest skierowane do polskich firm, spółek joint venture oraz konsorcjów. Ogłoszenie zawiera 22 pozycje obejmujące projekty w zakresie modernizacji rolnictwa, w tym m. in. dostawę oraz montaż urządzeń służących do produkcji, przechowywania i chłodzenia mleka, maszyn do produkcji sera, chłodni do przechowywania produktów ogrodniczych, ziemniaków i mięsa, suszarni do zbóż, itp. Termin składania ofert upływa 27 listopada 2015 r. Przetarg ten stanowi bardzo dużą szansę dla polskich firm, w związku z czym chciałbym, aby informacja o nim dotarła do jak najszerszego ich grona. Chodzi o oczywiście o firmy, których profil odpowiada ogłoszeniu o przetargu. W związku z tym chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na ten temat do firm, które mogłyby być zainteresowane kenijskim przetargiem.

 
W razie ewentualnych pytań co do procedury przetargowej nasze firmy mogą kierować zapytania do kenijskiego Ministerstwa Rolnictwa (najpóźniej do 13 listopada):
 
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries
State Department of Livestock
Address: P. O. Box 34188-00100 Nairobi, Kenya
Contact Person: Head, Supply Chain Management Services
Telephone: +254 020 2718870
Email: pslivestock@kenya.go.ke
Website: www.kilimo.go.ke