Komisja Europejska będzie walczyć z tzw. geoblockingiem

25 września br. ruszyły konsultacje społeczne geoblokingu i innych ograniczeń w dostępie do towarów, usług i informacji w oparciu o lokalizację lub pochodzenie.  

Głównym celem konsultacji, które zakończą się 28 grudnia, jest zebranie informacji dotyczących restrykcji i zróżnicowanych warunków stosowanych przez firmy wobec potencjalnych klientów na podstawie ich narodowości lub kraju pobytu. W oparciu o wnioski zgromadzone na podstawie konsultacji KE przygotuje propozycję legislacyjną, której publikację zapowiada już na połowę 2016 r.

Komisja kieruje swoje pytania zarówno do sprzedających jak i kupujących (w tym klientów przedsiębiorców i konsumentów). W związku z tym ankieta składa się z dwóch zestawów pytań: jednego przeznaczonego dla przedsiębiorców, zarówno oferujących jak i nabywających towary i usługi, oraz drugiego skierowanego do konsumentów. Brak z kolei rozróżnienia na rynek online i offline, choć w dużej mierze pytania dotyczą dostępu do usług lub towarów za pośrednictwem stron internetowych.

Komisja deklaruje zamiar skupienia się wyłącznie na ‘nieuzasadnionym geoblokingu', który wstępnie definiuje jako:

- blokowanie dostępu do stron internetowych na podstawie adresu IP, tym samym ograniczanie dostępu do informacji, porównania usług i produktów;

- odsyłania (re-routing) do stron ‘'krajowych',

- odmowę możliwości ściągnięcia treści cyfrowych;

- odmowę możliwości dostarczenia, przesłania lub odbioru produktu;

- odmowę możliwości złożenia zamówienia po uzyskaniu informacji nt. lokalizacji klienta;

- różnicowanie cen na podstawie kraju pochodzenia klienta lub miejsca skąd dokonywane jest zamówienie;

- odmowę dostępu do dodatkowych usług (np. kart lojalnościowych, zniżek, konserwacji i naprawy produktu) na podstawie kraju pochodzenia klienta lub miejsca skąd dokonywane jest zamówienie;

Po wstępnej ocenie kwestionariusza Konfederacja Lewiatan ma sporo zastrzeżeń do sposobu sformułowania pytań. Podejście KE wydaje się być tendencyjne i zakładające z góry, że konkretne działanie stanowi barierę na rynku wewnętrznym.

W tym kontekście kluczowym z perspektywy przedsiębiorców jest:

- określenie definicji „nieuzasadnionego geoblokingu" i jasne odróżnienie go od uzasadnionego działania w oparciu o zasady swobody umów i prowadzenia działalności gospodarczej;

- wskazanie na powody i konkretne przykłady uzasadnionej odmowy dostępu lub różnicowania oferty w zależności od kraju pochodzenia/dokonywania zamówienia (np. różnice w prawie podatkowym, wysokości płac i zróżnicowanie konsumentów na rynku europejskim itd.);

- zawężenie przedmiotowe (ze względu na terytorialność prawa autorskiego, treści nim chronione powinny być zdecydowanie wyłączone z zakresu oceny);

­­­

Naszym zdaniem,  biorąc pod uwagę determinację KE (konkretne plany legislacyjne obejmujące m.in. rewizję dyrektywy e-commerce i dyrektywy usługowej) niezmiernie istotny jest głos firm.

Dlatego sugerujemy następujący sposób działania:

·         Firmy członkowskie

- przekazanie odpowiedzi na kwestionariusz bezpośrednio do KE;

- przekazanie Konfederacji Lewiatan informacji o udzieleniu odpowiedzi;

- przekazanie Konfederacji Lewiatan uwag/stanowisk w kwestii geo-blocking i podejścia KE;

·         Konfederacja Lewiatan

- przygotowanie stanowiska na bazie uwag i odpowiedzi firm członkowskich i przekazanie go do KE (także do indywidualnych kontaktów);

- przekazanie uwag firm członkowskich do BUSINESSEUROPE, tym samym wzmocnienie stanowiska organizacji;

 W tym celu prosimy o przesłanie Państwa uwag do Pani Magdaleny Piech (mpiech@konfederacjalewiatan.pl) i Pani Anny Trzop (atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do 9 grudnia br.