Konsultacje dot. pojęcia „budowla" w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad zmianą definicji pojęcia „budowla" w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.).

Nowa definicja odpowiadać ma zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009 . TK wskazał na konieczność odrębnego - poza prawem budowlanym - określania przedmiotów i zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji cztery propozycje rozwiązań, które zostały wypracowane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych oraz w trakcie konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji,  Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

Prosimy o opinię, który z wariantów jest w Państwa ocenie najlepszy, tj. który wydaje się być najbardziej neutralny, jeżeli chodzi o określenie przedmiotu opodatkowania.   

Prosimy o przekazanie opinii do 16 października 2015 r. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl