Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Wkrótce mija termin zgłoszenia opinii w kilku innych istotnych, z punktu widzenia przedsiębiorców, tematach. Poniżej przedstawiamy pełną listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej. Państwa uwadze polecamy szczególnie konsultacje dotyczące dyrektywy audiowizualnej, klauzul umownych sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych w internecie oraz zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

  • Bankowość i finanse

Termin odpowiedzi: do 7.10.2015

Konsultacje dotyczące możliwego wpływu rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz pakietu CRD IV/CRR na finansowanie bankowe gospodarki (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 09.09.2015

Większa przejrzystość w kwestii podatku od przedsiębiorstw (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 13.08.2015

Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (więcej informacji tutaj)

  

  • Energia

Termin odpowiedzi: do 8.10.2015

Konsultacje dotyczące nowej struktury rynku energii (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 8.10.2015

Konsultacje dotyczące przygotowania na zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 30.09.2015

Konsultacje w sprawie unijnej strategii dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 10.08.2015

Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2016 i na kolejne lata (więcej informacji tutaj)

 

  • Handel

Termin odpowiedzi: do 15.10.2015

Publiczne konsultacje dotyczące przeglądu polityki kontroli eksportu - rozporządzenie 429/2009 (więcej informacji tutaj

Termin odpowiedzi: do 20.08.2015

Przyszłe stosunki gospodarcze i handlowe między UE a Meksykiem (więcej informacji tutaj)

 

  • Komunikacja

Termin odpowiedzi: do 30.09.2015

Konsultacja w sprawie dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych - Ramy dla mediów w XXI wieku (więcej informacji tutaj)

 

  • Przedsiębiorstwa i przemysł

Termin odpowiedzi: do 23.10.2015

Konsultacje publiczne w sprawie metyloizotiazolinonu (MI) (więcej informacji tutaj).

Termin odpowiedzi: do 03.09.2015

Konsultacje publiczne dotyczące zasad kontraktów sprzedaży internetowej zawartości cyfrowej i dóbr trwałych (więcej informacji tutaj)

 

  • Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Termin odpowiedzi: do 03.09.2015

Konsultacje w sprawie przepisów umów internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych (więcej informacji tutaj)

 

  • Sprawy wewnętrzne

Termin odpowiedzi: do 29.10.2015

Pakiet dotyczący inteligentnych granic (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 20.08.2015

Konsultacje społeczne w sprawie niebieskiej karty UE oraz unijnej polityki dotyczącej migracji pracowników (więcej informacji tutaj)

 

  • Środowisko

Termin odpowiedzi: do 04.09.2015

Funkcjonowanie rynku odpadów w Unii Europejskiej (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedz: do 20.08.2015

Konsultacje z zainteresowanymi w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym

 

  • Zdrowie publiczne

Termin odpowiedzi: do 16.09.2015

Konsultacje publiczne dotyczące wstepnych opinii na temat Biologii Syntetycznej III (Synthetic Biology III): priorytety badawcze (więcej informacji tutaj)

Termin odpowiedzi: do 06.09.2016

Konsultacje publiczne dotyczące wstępnych opinii na temat dodatków używanych w wyrobach tytoniowych (więcej informacji tutaj)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przypominamy, że w dzięki temu narzędziu mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z opiekunem z biura w Warszawie oraz z Anną Trzop, ekspertem biura w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).