Konsultujemy zmiany w ePUAP

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej wiąże się z dokonanymi zmianami dotyczącymi zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystywania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Celem rozporządzenia jest poprawa funkcjonalności systemu ePUAP poprzez połączenie procedury zakładania konta w elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ze składaniem wniosku o nadanie statusu pozwalającego użytkownikowi na posługiwanie się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiana ta ma na celu zwiększenie funkcjonalności platformy i ułatwienia użytkownikom możliwości identyfikacji i uwierzytelniania przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Projekt rozporządzenia

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu na adres mpiech@konfederacjalewiatan.pl do 3 czerwca br.