Kwota wolna w górę, przywileje do likwidacji

Prezydent Andrzej Duda wysłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych, która ma zwiększyć kwotę wolną od podatku.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane przez rząd podniesienie kwoty wolnej od podatku do ponad 8 000 zł w skali roku. Obecna kwota wolna od podatku jest zdecydowanie zbyt niska. To samo zdanie zaprezentował Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w październiku tego roku i decyzja rządu jest sprawną realizacją tego wyroku. Nie powinno się pobierać podatku od dochodów niezbędnych do przeżycia. Dlatego w Konfederacji Lewiatan od dawna opowiadamy się za zmniejszeniem opodatkowania osób o najniższych dochodach.
Trzeba jednak uwzględnić, że już obecnie mamy ogromny deficyt finansów publicznych, który w dodatku jeszcze wzrośnie w wyniku realizacji obietnic wyborczych.

Niepokoi nowelizacja budżetu 2015, która nie wydaje się faktycznie potrzebna. W związku z tym zmniejszenie wpływów podatkowych spowodowane podniesieniem kwoty wolnej musi być zrównoważone ich zwiększeniem dzięki likwidacji przywilejów podatkowych i emerytalnych (rolników, górników, pracowników służb mundurowych) i wprowadzeniem równych warunków dla wszystkich grup społecznych.

Konfederacja Lewiatan