Łatwiejszy dostęp do środków unijnych i lepsza współpraca pomiędzy pracodawcami z Dolnego Śląska a urzędami pracy

Dwudziestu trzech sygnatariuszy podpisało umowę kształtującą zasady współpracy i promocji między Dolnośląskimi Pracodawcami, a powiatowymi urzędami pracy z województwa dolnośląskiego.

Umowa partnerska na rzecz wzrostu zatrudnienia w województwie dolnośląskim podpisana!

Aż dwudziestu trzech sygnatariuszy podpisało wczoraj umowę kształtującą zasady współpracy i promocji między Dolnośląskimi Pracodawcami a powiatowymi urzędami pracy z województwa dolnośląskiego.  Jest to jedna z pierwszych tak dużych umów na Dolnym Śląsku, zawarta pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami.

- Umowa, którą dziś podpisaliśmy, zapewni lepszą komunikację między przedsiębiorstwami zrzeszonymi w związku Dolnośląscy Pracodawcy a urzędami pracy  - mówi Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, regionalnego związku Konfederacji Lewiatan. Dolnośląscy Pracodawcy od kilku miesięcy promują oraz informują o środkach dostępnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Teraz firmy zrzeszone w naszym związku będą mogły jeszcze łatwiej skorzystać z instrumentów wsparcia z urzędów pracy, będziemy organizować spotkania informacyjne oraz reagować na ewentualne problemy - zapewnia wiceprezes DP.

-  Dwadzieścia dwa urzędy pracy zgłosiły akces do umowy, być może wkrótce uda się przekonać pozostałe cztery - tłumaczy Tadeusz Kotlarski, Dyrektor PUP w Świdnicy, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów PUP województwa dolnośląskiego. - Dla urzędów jest to krok w dobra stronę, dzięki temu w nadchodzących latach współpraca z pracodawcami będzie jeszcze lepsza i bardziej elastyczna. Umowa ma także ułatwić zakładanie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym oraz szkolenia pracowników 45+ zatrudnionych na etatach w dolnośląskich firmach.

- Jeżeli jako pracodawcy macie Państwo problemy związane z rynkiem pracy lub instrumentami nim rządzącymi zgłaszajcie je do Dolnośląskich Pracodawców, a my będziemy je przekazywać do powiatowych rad zatrudnienia oraz rad rynku pracy i rozwiążemy problemy - dodaje Tadeusz Choczaj, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. - Będąc członkiem regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan - Dolnośląscy Pracodawcy, istnieje także możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach wyżej wspomnianych rad - przypomina.

Związek Dolnośląscy Pracodawcy reprezentuje około 5000 osób zatrudnionych w 140 przedsiębiorstwach na całym Dolnym Śląsku.