Letnie Spotkanie Przyjaciół 2015

Jak co roku, Letnie Spotkanie Przyjaciół było okazją do rozmowy - najpierw poświęconej tematyce dialogu społecznego, a potem prywatnych spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami itd. Przyjęliśmy Manifest Dialogu, który jest zestawem zobowiązań i postulatów środowiska pracodawców, dotyczących rozwijania kapitału społecznego w naszym kraju.

Stanowisko administracji przedstawił minister pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz. Każdy z uczestników miał okazję podpisać Manifest, deklarując tym samym, zobowiązanie na rzecz realizacji zasad w nim opisanych. Później był czas na spotkania, umilane przez fotobudkę, loterię, wystawców itd.

Partnerem strategicznym spotkania był Związek Pracodawców Branżowych PSC, partnerami głównymi: Medical Spa Bristol, Enel-Med i Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Dziękujemy także za wsparcie firmom: Coca Cola, Grupa TRIP, Laboratorium Dr Irena Eris, Amway, Procter & Gamble.

 
 
 
 
Treść manifestu