Lewiatan i Genesis PR laureatami nagrody IPRA Golden World Awards

Konfederacja Lewiatan i Genesis PR zdobyły nagrodę w kategorii „Public Affairs: agency”. Zwycięska kampania dotyczyła regulacji w prawie zamówień publicznych.

Konfederacja Lewiatan i Genesis PR zdobyły nagrodę IPRA w kategorii „Public Affairs: agency". Zwycięska kampania dotyczyła regulacji w prawie zamówień publicznych. Dzięki naszym działaniom rzeczniczym w lipcu 2014 roku Sejm przegłosował długo oczekiwaną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), dzięki czemu można oczekiwać stopniowej stabilizacji na rynku pracy, dalszego spadku bezrobocia, a nawet ograniczenia szarej strefy w zatrudnieniu. Wprowadzono zmiany kluczowe dla pracowników i pracodawców:

  1. Możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych (w tym także tych w toku, obecnie trwających i realizowanych) o nieprzewidziane zmiany w prawie (stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, a także zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne). Zapis ten był kluczowy dla pracodawców, których intencją było utrzymywanie zatrudnienia w warunkach zmiennego otoczenia prawnego i legislacyjnego, zwłaszcza w kontekście długoterminowych umów z Zamawiającymi.
  2. Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez Wykonawców zamówień publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga. To postulat, który jednogłośnie zgłaszały Związki zawodowe i pracodawcy - z intencją zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia oraz wyeliminowania patologii tworzonych od lat na rynku pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracowników będzie wymóg kalkulowania kosztów pracy co najmniej na podstawie płacy minimalnej.
  3. Odejście od dyktatu najniższej ceny, w zamian za to wdrożenie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

 

Więcej informacji o zwycięzcach: http://newsroom.ipra.org/ipra-golden-world-awards-announces-50-winners/

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Gali w Johannesburgu 28 września 2015 - szczegółowe informacje o Gali można znaleźć na stronach: http://ipra.org/congress