Lewiatan i holenderscy pracodawcy wspólnie o reformie systemu ETS

Z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, polskiego Ministerstwa Środowiska, VNO-NCW, tj. pracodawców z Holandii i rządu holenderskiego, odbyło się w Brukseli zamknięte spotkanie poświęcone przyszłości systemu ETS. Przy okrągłym stole udało się zgromadzić nie tylko przedstawicieli Komisji Europejskiej (DG CLIMA, DG ENER, DG GROW, Sekretariat Generalny KE), ale także rządy ośmiu państw członkowskich i federacje pracodawców z tychże krajów. Wspólnie z partnerami liczymy, że ta ożywiona dyskusja będzie stanowiła początek budowania szerszej świadomości unijnego legislatora na temat konieczności zmian w obecnym systemie handlu emisjami. Dziękujemy Stałemu Przedstawicielstwu RP przy UE za przyjęcie roli gospodarza.

Tutaj znajdą Państwo prezentację Konfederacji Lewiatan. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z prezentacjami pozostałych uczestników prosimy o kontakt z Anną Trzop, ekspertem Biura Lewiatana w Brukseli (atrzop@konfederacjalewiatan.pl).