Lewiatan o założeniach nowej ordynacji podatkowej

Ograniczenie dostępu do indywidualnych interpretacji podatkowych, brak instytucji „rzetelnego podatnika" czy prawa do oprocentowania nienależnie wymierzonego podatku - wytyka Konfederacja Lewiatan projektowi założeń nowej ordynacji podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Indywidualne interpretacje przepisów wydawane podatnikom na ich wniosek okazały się z punktu widzenia firm jednym z najlepszych rozwiązań ostatniego 25-lecia. Stąd ograniczanie dostępu do nich należy ocenić negatywnie.

- Interpretacje ogólne powinny być zaskarżalne do sądów administracyjnych, gdyż w przeciwnym razie w wielu przypadkach podatnik traci prawo do prewencyjnej ochrony podatkowej swoich przedsięwzięć gospodarczych, i de facto przeszlibyśmy na system swoistej dyktatury interpretacyjnej ministerstwa finansów. Rzecz jasna, trudno aby każdy podatnik miał prawo zaskarżać interpretacje ogólne, ale już przyznanie takiego prawa np. reprezentatywnym organizacjom przedsiębiorców wydaje się być rozsądnym kompromisem - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan za niezasadne uważa też odstąpienie od idei wprowadzenia instytucji „rzetelnego podatnika", który jako podmiot należycie wywiązujący się ze swoich podatkowych obowiązków mógłby liczyć w pewnych kwestiach na bardziej przychylne traktowanie ze strony organów podatkowych.

- Nie widzimy w takim rozwiązaniu niebezpieczeństwa ingerencji państwa w zasady wolnej konkurencji, gdyż podobne rozwiązanie już funkcjonuje w pewnym zakresie w podatku VAT, nie zaburzając jedocześnie konkurencji. Oczywiście do dyskusji pozostawałby zakres korzyści „rzetelnego podatnika" oraz kryteria przyznawania tego statusu. Postulujemy o nieodrzucanie tego rozwiązania na obecnym etapie prac - dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan proponuje również, aby wśród praw podatnika, jakie mają się znaleźć w nowej ordynacji, zawrzeć prawo do oprocentowania nienależnie wymierzonego podatku. Obecnie bowiem organy (a często również sądy) kwestionują prawo podatnika do otrzymania oprocentowania od kwoty podatku określonego mu w I instancji (i od razu wpłaconego/wyegzekwowanego), który następnie został po kilku latach postępowania odwoławczego zakwestionowany przez organ II instancji. Obecna praktyka przy braku jednoznacznych przepisów w tym zakresie sprawia, że zachodzi zjawisko braku symetrii - podatnik zaniżając podatek zobowiązany jest do zapłaty odsetek, podczas gdy organ zawyżając go i dysponując nienależną kwotą przez kilka lat uchyla się od ich zapłaty (argumentując, iż „nie przyczynił się" on do uchylenia decyzji wymiarowej).

Konfederacja Lewiatan