Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o elektrośmieciach

Organizacje, które zajmują się odzyskiwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny działać nie dla zysku i nie mogłyby też prowadzić zakładu przetwarzania ani zajmować się recyklingiem - uważa Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

- Według Konfederacji Lewiatan zwiększenie nadzoru nad rynkiem elektrośmieci jest konieczne, aby wyeliminować patologię i sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu. Nieuczciwe praktyki na rynku elektrośmieci są powszechne i uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Nadużycia i ieprawidłowości sprowadzają się głównie do wydawania fałszywych zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany lub został przetworzony niezgodnie z normami - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Organizacje do odzysku elektrośmieci powinny być tworzone przez firmy wprowadzające na rynek sprzęt lub reprezentujące je związki pracodawców czy izby gospodarcze, a dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczałaby wyłącznie na cele statutowe. Chodzi o to, aby producenci ponosili ciężar zorganizowania i sfinansowania zbiórki oraz przetwarzania zużytego sprzętu.

Zasadniczym celem powstania organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego było zwolnienie wprowadzających z obowiązku wykonywania działalności, do której nie są organizacyjnie przygotowani.

Przepisy obowiązujące obecnie nie gwarantują, że środki pozyskane przez organizacje odzysku od wprowadzających są przeznaczane na finansowanie budowy systemu zbiórki i przetwarzania sprzętu. Umożliwiają one bowiem, w przypadku osiągnięcia przez organizację odzysku dochodu, wypłatę dywidendy akcjonariuszom organizacji. Tymczasem organizacje odzysku, jako podmioty powołane do dbania o należyte zagospodarowanie zużytego sprzętu, powinny pełnić swego rodzaju funkcję podmiotów zaufania publicznego, które ewentualne dochody ze swojej działalności przeznaczają na poprawę efektywności i dostępności infrastruktury związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu.

Konfederacja Lewiatan proponuje również aby organizacje odzysku nie mogły prowadzić zakładu przetwarzania ani zajmować się recyklingiem.

Konfederacja Lewiatan