Lewiatan spotyka się z unijnymi komisarzami w Warszawie i Brukseli

W warszawskim biurze Lewiatana gościł 2 lutego wiceprzewodniczący KE ds. energii, Maroš Šefčovič, w Brukseli odbyło się zaś spotkanie z komisarz Cecilią Malmström.

Warszawska debata z udziałem firm członkowskich Lewiatana była poświęcona projektowi unii energetycznej, podczas gdy w Brukseli rozmowy dotyczyły partnerstwa UE-USA (TTIP). Komisarz Malmström zapewniła, że zaczynająca się ósma runda negocjacji wymaga wielkiego zaangażowania i pracy obu zespołów negocjatorów. Podkreśliła, że zaangażowanie przedstawicieli biznesu w debaty toczące się na poziomie krajów członkowskich na temat TTIP jest bardzo ważne, ponieważ tylko biznes może pokazać, w jaki sposób zarówno firmy, jak i konsumenci mogą skorzystać z ambitnego porozumienia. Zapewniła, że żadne standardy nie zostaną w wyniku podpisania umowy obniżone. Według komisarz Malmström kluczowe słowo w odniesieniu do TTIP to "transatlantyckie" - porozumienie to należy widzieć jako szansę, a nie tylko ułatwienie handlu miedzy UE i USA, które wzmocni pozycję obu partnerów względem reszty świata. Komisarz nie uciekała od odpowiedzi na trudne pytania, np. o to, kiedy będą negocjowane zapisy ważne dla sektora satelitarnego (runda letnia) czy też, w jaki sposób europejscy negocjatorzy zamierzają zapewnić zapisy chroniące prawa pracownicze dla obywateli UE podejmujących pracę w USA.