Łódź centrum dyskusji o gospodarce

Wyzwania dla Europy - gospodarka, pieniądze, biznes. Pod takim hasłem odbywa się w dniach 28-29 września VIII Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi organizowane przez Województwo Łódzkie i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. Pierwszy dzień konferencji otworzyła debata o scenariuszach dla Europy z udziałem prezydenta Lecha Wałęsy, szefowej Konfederacji Lewiatan Henryki Bochniarz, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, prezesa FM Bank PBP SA Sławomira Lachowskiego i Konrada Pokutyckiego, prezesa BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.


Podczas debaty poświęconej przyszłości gospodarki europejskiej Henryka Bochniarz mówiła o potrzebie europejskiej solidarności. Podkreślała, że reagując partykularnie Europejczycy podważają dokonania i wartości, bez których dotychczasowy sukces projektu europejskiego nie byłby możliwy. Zbyt często nasza polityka powodowana jest strachem, egoizmem i uprzedzeniami, które nie prowadzą do rozwiązań, lecz wzmacniają populistów i na koniec szkodzą nam wszystkim.

Szefowa Lewiatana mówiła też o potrzebie ograniczania biurokracji i wzmacniania potencjału firm. - W chwili obecnej biurokracja i nadmierna regulacja bardzo często ograniczają rozwój MŚP, a te stanowią ponad 99% wszystkich spółek w Europie (podobnie jak w Polsce), zatrudniają ponad 60% osób pracujących w sektorze prywatnym UE i są odpowiedzialne za ponad 50% PKB wypracowanego przez europejskie przedsiębiorstwa. By wesprzeć ich rozwój Unia powinna przecinać niepotrzebne węzły regulacyjne, zaś polski rząd - pomagać firmom małym stawać się średnimi, a średnim - dużymi. - Utkniemy w miejscu bez skoordynowanej promocji marki Polska na zewnątrz, która wesprze eksport i braku woli do dialogu decydentów z przedstawicielami biznesu - podkreśliła Henryka Bochniarz.

Prezydent Konfederacji uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym o sukcesach i wyzwaniach w realizacji poprzedniej perspektywy finansowej UE oraz lekcjach na przyszłość. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele PARP, Zarządu Województwa Łódzkiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zarządu PL Europa.


Przy okazji wizyty w Łodzi Henryka Bochniarz spotkała się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regionalnym Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej oraz wzięła udział w konferencji prasowej poprzedzającej Europejskie Forum Gospodarcze.EFG jest miejscem spotkań oraz wymiany myśli właścicieli małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Wydarzenie gromadzi co roku 1500 uczestników. Jedną z idei konferencji jest promowanie najnowszych osiągnięć oraz najlepszych praktyk biznesowych.