Łotysze obejmują sześciomiesięczne przewodnictwo w UE

Konkurencyjność, cyfryzacja i zaangażowanie globalne Europy to trzy główne filary rozpoczynającej się właśnie łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas pierwszej w tym roku sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego premier Łotwy Laimdota Straujuma zaprezentowała priorytety UE na nadchodzące sześć miesięcy.

Straujuma zapowiedziała, że hasłem przewodnim łotewskiego półrocza będzie solidarność i bezpieczeństwo. W centrum prac legislacyjnych znajdą się natomiast jednolity rynek cyfrowy i unia energetyczna. Rada poświęci szczególną uwagę pracom nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, pakietem telekomunikacyjnym i cyberbezpieczeństwem, a także zapowiedzianemu na luty br. pakietowi dotyczącemu utworzenia unii energetycznej.
W swoim przemówieniu Straujuma odniosła się również do konieczności zwiększenia inwestycji prywatnych nie tylko poprzez jak najszybsze uruchomienie planu inwestycyjnego KE, ale przede wszystkim reformy strukturalne i odpowiedzialną politykę fiskalną.

Premier Łotwy podkreśliła, że UE musi stawić czoło globalnym wyzwaniom. Sporo uwagi poświęciła kwestii Ukrainy i Partnerstwa Wschodniego, zapowiadając dalsze wzmocnienie pozycji UE względem Rosji i pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Ponadto na arenie globalnej jednym z głównych priorytetów będzie szybkie zakończenie negocjacji umów handlowych z USA, Kanadą i Japonią.

Straujuma zakończyła wystąpienie powtarzając wcześniejsze słowa Donalda Tuska, że zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje europejskie muszą zjednoczyć się w realizacji wspólnych celów.

Na priorytety łotewskiej prezydencji zareagował biznes. BUSIENESSEUROPE, największa organizacja przedsiębiorców europejskich, wystosowała w tej sprawie list do pani premier. Większość ze wskazanych w nim priorytetów znalazło odzwierciedlenie w planach prezydencji łotewskiej. Należą do nich:

• Podjęcie konkretnych kroków w celu utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i wdrożenie nowego Planu Inwestycyjnego UE;
• Przeprowadzenie ambitnych reform strukturalnych, w tym również na rynku pracy, w kontekście rewizji strategii Europa 2020;
• Zaprezentowanie mapy drogowej w sprawie konkurencyjności przemysłu podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej;
• Podjęcie kroków, które pozwolą przedsiębiorstwom i obywatelom UE na pełne skorzystanie z możliwości, jakie daje cyfryzacja i dalsze rozwijanie jednolitego rynku.

Szczegółowy program prezydencji łotewskiej w Radzie UE znaleźć będzie można tutaj.