Minister Korolec w BUSINESSEUROPE o przemyśle w polityce klimatycznej

21 października za sprawą Konfederacji Lewiatan doszło do spotkania Marcina Korolca, Wiceministra Środowiska z Markusem Beyrerem, Dyrektorem Zarządzającym BUSINESSEUROPE. Głównym tematem spotkania była rewizja dyrektywy o handlu emisjami oraz Konferencja Klimatyczna COP21 w Paryżu, na której ma zostać zawiązane nowe globalne porozumienie klimatyczne.

Minister Korolec podkreślił, że rewizja dyrektywy powinna zapewnić właściwą ochronę dla przemysłu narażonego na utratę konkurencyjności. Rozumie przez to przyznanie 100% darmowych uprawnień dla najbardziej efektywnych instalacji w UE (spełniających benchmark). Zadeklarował, że Polski Rząd będzie walczył o rozwiązania, które będą zarówno chronić klimat jak i konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Markus Beyrer podkreślił, że zaproponowany przez KE projekt rewizji EU ETS rozczarowuje przemysł, bo pogłębia ryzyko ucieczki inwestycji poza UE. W kwestii negocjacji klimatycznych Beyrer podkreślał, że biznes chciałby sukcesu w Paryżu, jednak obawia się, że zadeklarowane przez kraje wysiłki na rzecz klimatu, nie będą równały się ambicjom Europy i nie stworzą porównywalnych warunków działania dla biznesu na całym świecie.