Modele biznesowe dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Modele biznesowe dla MŚP", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network (EEN), afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 22 października 2015 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej" w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie (mailem na adres seminaria_een@parp.gov.pl lub faksem na nr 22 432 70 46) do dnia 20 października br. załączonego formularza zgłoszeniowego.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.