Newsletter Rady Podatkowej

Czerwiec i Lipiec to miesiące intensywnych prac nad nowelizacjami Ordynacji podatkowej. W Parlamencie rozpatrywano projekty zgłoszone przez Rząd, Prezydenta oraz Senat RP. Z punktu widzenia podatników najważniejszą i zarazem najbardziej korzystną zmianą jest wprowadzenie do OP zapisu nakazującego rozstrzygać wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, na korzyść podatnika. Ważne są też zmiany, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe oraz ułatwią kontakty podatników z organami podatkowymi (pełnomocnictwo ogólne).


Na pogorszenie sytuacji przedsiębiorców wpłyną zmiany zasad wydawania interpretacji indywidualnych, których uzyskanie będzie niemożliwe jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny odpowiadać będzie wydanej uprzednio interpretacji ogólnej. Minister Finansów uprawniony będzie także do uchylania interpretacji indywidualnych niezgodnych z interpretacjami ogólnymi.

Obecnie uczestniczymy w pracach nad zmianą definicji pojęcia „budowla" w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zbieramy także oceny funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w Unii Europejskiej i możliwości rozliczenia tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop).

Informujemy także, że decyzją władz Konfederacji Lewiatan na kolejną kadencję powołani zostali Przewodniczący Rady Andrzej Nikończyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Rafał Iniewski.

Zapraszamy do lektury.