Niemcy zaczynają budowę regionalnego rynku energii elektrycznej

3 lipca niemiecki rząd ogłosił „Biała Księgę: Rynek Energii Elektrycznej 2.0", w której przedstawił propozycje transformacji rynku energii elektrycznej w Niemczech. Zaprezentowana koncepcja ma na celu wzmocnienie mechanizmów rynkowych oraz optymalizację bezpieczeństwa energetycznego w Niemczech i Europie.

Przygotowany przez Niemców koncept zakłada zmiany, które będą oddziaływać nie tylko na rynek niemiecki, ale również na systemy energetyczne wszystkich krajów ościennych. Biorąc pod uwagę, że budowanie regionalnych rynków energii jest obecnie priorytetem w ramach tworzenia Unii Energetycznej, ten dokument może być krokiem milowym dla tworzenia rynku regionalnego, w którym znajdzie się Polska.

Niemcy, jako pierwsi przygotowując propozycje, postawili się w roli lidera projektu. Z jednej strony to dobrze, bo daje to gwarancję solidnie wykonanej pracy, z drugiej trzeba mieć świadomość, że mogą być forsowane rozwiązania, które niekoniecznie będą korzystne dla Polski. Z obu powodów warto włączyć się w tę debatę i aktywnie wpływać na tworzenie podwalin do regionalnego rynku energii elektrycznej.

Co proponują Niemcy?
Po pierwsze w Niemczech nie będzie rynku mocy. Za to zaproponowano szereg innych działań, które maja przygotować system do przyszłej struktury wytwarzania, gdzie dominującą rolę będą odgrywały źródła odnawialne.
Przygotowano 20 obszarów działań prowadzących do powstania nowego modelu rynku energii elektrycznej. Działania te pogrupowano w trzy moduły:

Moduł 1. Wzmocnienie istniejących mechanizmów rynkowych
• Proponowane działania to m.in. nieregulowane ceny i większa transparentność kontroli antytrustowych.
Moduł 2. Poprawa elastyczności i efektywności dostaw energii na poziomie krajowym i europejskim
• Proponowane działania to m.in. wdrażanie postanowień „Deklaracji o współpracy regionalnej oraz bezpieczeństwie dostaw w ramach wewnętrznego rynku energii elektrycznej", otwarcie rynków bilansujących dla nowych graczy, zmiana bieżącego modelu cenowego, w taki sposób aby ceny na rynku detalicznym korespondowały z cenami na rynku hurtowym, sprawiedliwe rozłożenie kosztów za sieci przesyłowe w ramach regionów.
Moduł 3. Dodatkowa poprawa bezpieczeństwa dostaw
• Proponowane działania to m.in. monitorowanie bezpieczeństwa dostaw, wdrożenie rezerwy mocy oraz stworzenie rezerw sieciowych.

Więcej informacji o propozycji niemieckiej można przeczytać w podsumowaniu przygotowanym przez Humboldt-Viadrina Governance Platform.

Biała Księga  

Konfederacja Lewiatan