Nowe władze Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług

17 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także dokonało wyboru władz Rady Nadzorczej na kolejną, dwuletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług wchodzą:

  • Paweł Helak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bogumiła Waszczewska - członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Urbański - członek Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru nowego Zarządu Związku w składzie:

  • Anna Podniesińska - Prezes Związku
  • Józef Czerniejewski - Wiceprezes
  • Tomasz Kępczyński - Wiceprezes
  • Jacek Świeca - Wiceprezes

Gratulujemy i życzymy powodzenia!