Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Uprzejmie informujemy, że projekt nowelizacji ustawy pojawił się na stronach RCL. Zapraszamy do zapoznania się z nim i przekazywania uwag do dnia 23 kwietnia br. na adres bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl . Uwagi te zostaną wykorzystane w toku przygotowywania stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401/katalog/12284091#12284091

Przypominamy też o organizowanym w siedzibie Lewiatana spotkaniu poświęconemu tej nowelizacji. 

Podstawowym celem spotkania jest poznanie Państwa opinii na temat planowanych regulacji prawnych i wypracowanie wstępnego stanowiska w sprawie. Również, w przypadku uwag krytycznych, chcemy przygotować konstruktywne uwagi zawierające konkretne propozycje uzupełnień lub zmian.

Zapraszamy 21 kwietnia br. o godz. 12.00. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Obecność proszę potwierdzić wysyłając maila na adres bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl .