Nowy członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu

Nową firmą członkowską związku została firma Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest łódzką firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem, a od 14 lat specjalizuje się w działalności związanej z ratownictwem, udzielaniem pierwszej pomocy i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Działalność Centrum BRD opiera się na trzech głównych kierunkach:

·         prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa, począwszy od kursów podstawowych do profesjonalnych dedykowanych dla lekarzy, służb medycznych i służb mundurowych,

·         produkcji zestawów pierwszej pomocy, apteczek,

·         działalności prewencyjnej związanej z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego

Wszystkie trzy kierunki są ze sobą komplementarne i pozwalają realizować spójnie misję, jaką założyło dla siebie Centrum BRD. Od roku 2007 jesteśmy sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Europejskiej. Centrum BRD znalazło się w gronie pierwszych kilkudziesięciu sygnatariuszy karty w Europie. Podczas swojej dotychczasowej działalności Centrum uzyskało wiele nagród i wyróżnień m.in. Nagrodę Ministra Infrastruktury za najbardziej innowacyjne produkty, nagrodę za najlepszy produkt Łódzki - apteczkę - w X edycji konkursu Łódź Proponuje, nominacje do nagrody Excellence in Road Safety Awards oraz Człowieka roku 2014 BRD etc.

Centrum BRD jest autorem wielu programów m.in. „Pierwsza pomoc - to łatwe", „Bezpieczne Województwo Łódzkie"- pilotażowy program w skali kraju, „Kacper, dziecko bezpieczne na Drodze" i innych.

Od wielu lat oprócz współpracy z firmami współpracujemy także z służbami mundurowymi i urzędami na terenie całego kraju.

W ramach działalności szkoleniowej instruktorzy Centrum BRD przeszkolili kilkanaście tysięcy osób w Polsce. Uczestnikami szkoleń było m.in. ponad 3000 przedstawicieli służb mundurowych, a także ponad 500 firm z całego kraju. W ostatnich latach Centrum BRD wydało swoim kursantom ponad 30% wszystkich wydanych w Polsce certyfikatów Europejskiej Rady Resuscytacji w ramach szkoleń BLS/AED.

W zakresie produkowanych przez Centrum BRD zestawów pierwszej pomocy i apteczek należy podkreślić, że wszystkie z ponad 40 - tu typów posiadają rejestrację w bazie produktów leczniczych, medycznych i biobójczych

W obszarze związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego od 13 lat Centrum BRD jest głównym organizatorem Międzynarodowych Konferencji z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ratownictwa Medycznego. Wnioski z konferencji stanowią często wzorce do poprawy rozwoju BRD w Polsce. Konkretnym przykładem wdrażania w życie wniosków z konferencji jest działający od
2006 roku program „Pierwsza pomoc - to łatwe"

Kolejnym przykładem działań z zakresu BRD jest realizowany od ponad 10 lat program
„Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" skierowany do najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego. W realizacje działań prewencyjnych na terenie wielu województw włącza się m.in. Policja, jednostki samorządowe i oświatowe, organizacje pozarządowe i firmy prywatne.