Nowy członek Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu

EEC Ventures jest niezależną firmą inwestycyjno-doradczą. EEC Ventures dostarcza rozwiązania spółkom i przedsiębiorcom, działającym głównie w sektorach: energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, elektrotechniki i efektywności energetycznej, smart utilities, usług środowiskowych, chemii i zagospodarowania odpadów, sektorze gazowym i paliwowym, wydobycia i przetwarzania surowców, automatyki przemysłowej jak również innowacyjnych materiałów.

 EEC Ventures doradza spółkom oraz właścicielom spółek w przeprowadzaniu na rynku kapitałowym transakcji, które pomagają w realizacji ich strategii oraz podejmowaniu innych decyzji mających na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstw. Realizację kontraktu doradczego  zwykle zaczynamy od analizy i oceny pozycji rynkowej, kompetencji i sytuacji finansowej klienta, jego strategii i planów, sporządzamy wstępną wycenę oraz prezentujemy rekomendację obejmującą konkretne działania. Uczestniczymy również w implementacji strategii poprzez organizację środków, z których finansowane są nowe projekty i inicjatywy. W szczególności, pomagamy w pozyskaniu finansowania z rynku kapitałowego (emisje akcji i obligacji), dotacji oraz w optymalizacji istniejącego finansowania dłużnego. Reprezentujemy także sprzedających i inwestorów w procesach akwizycyjnych, w tym pomagamy w przygotowaniu strategii akwizycyjnej pod kątem realizacji celów klienta. Wdrażamy systemy zarządzania aktywami, obejmujące: budżetowanie i raportowanie oraz optymalizację kluczowych umów.

W zakresie działalności inwestycyjnej i private equity, EEC Ventures jest ukierunkowana na dynamicznie rozwijające się firmy zarządzane przez wybitnych, innowacyjnych przedsiębiorców, posiadające specjalistyczną technologię, know-how lub ugruntowaną pozycję rynkową. Inwestujemy w Spółki będące na etapie wzrostu/ekspansji i na początkowym etapie rozwoju. Spółki, których rozwój finansujemy, dostarczają produkty lub usługi odpowiadające następującym globalnym trendom: zmianom następującym na rynku produkcji, dystrybucji i przechowania energii, zapobieganiu wyczerpywania zasobów naturalnych, przeciwdziałaniu wzrostowi ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów oraz ograniczaniu emisji CO2.

Kontakt:

contact@eecventures.com

www.eecventures.com

tel. +48607814536