Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

Konsultujemy projekt z dnia 30 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Celem projektu jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Narzędzia, pozwalającego ministrowi finansów na pominięcie korzyści podatkowej wynikającej z czynności sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, dokonanej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
Zdaniem projektodawcy uzasadnieniem dla wprowadzenia klauzuli jest obserwowana w rozwiniętych gospodarkach rynkowych globalizacja unikania opodatkowania. Jej wprowadzenie ma wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Prosimy o przesyłanie uwag do dokumentów na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl do 14 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy

Uzasadnienie

OSR


Konsultacje wcześniejszych projektów klauzuli obejścia prawa:

http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/Nowelizacja-ustawy-Ordynacja-podatkowa

http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/konsultacja711_Zalozenia-nowelizacji-OP