Opłacalność inwestowania w B+R

Zachęcamy do wypełnienia ankiety Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PwC sp. z o.o.

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PwC sp. z o.o. zachęcamy do wypełnienia ankiety „Opłacalność inwestowania w B+R": https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/survey/index/sid/888266/newtest/Y/lang/pl

Wszystkich zainteresowanych wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt na adres mailowy: ankietancbr@ncbr.gov.pl.

Dla każdego adresu ostanie wygenerowany indywidualny token, który umożliwi wypełnienie ankiety. Uruchomienie ankiety zostanie potwierdzone osobnym mailem.