Parlament Europejski rozpocznie negocjacje nowych przepisów na rzecz długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy

Podczas posiedzenia sesji plenarnej 8 lipca br., po długich negocjacjach pomiędzy grupami politycznymi (o których pisaliśmy tutaj), Parlament Europejski (PE) przyjął mandat na negocjacje z Radą w sprawie projektu dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania. Tekst PE oceniamy lepiej niż pierwotny tekst propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej (pełne stanowisko Konfederacji Lewiatan dostępne jest tutaj). Popieramy w szczególności nacisk jaki posłowie kładą na, leżącą u podstaw tej propozycji legislacyjnej, konieczność długoterminowego zaangażowanie akcjonariuszy w działalność spółek przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju firm. W tym aspekcie szczególnie istotne będą naszym zdaniem nowe zasady dotyczące identyfikacji akcjonariuszy. Warto zwrócić uwagę, że przyjęty tekst jest także zdecydowanie korzystniejszy niż oraz projekt raportu głosowanego w maju przez komisję prawną (JURI) w PE.

Zasadność niektórych wprowadzonych przez PE zapisów wciąż jednak budzi nasze wątpliwości.  W szczególności niepokojące jest włączenie do propozycji obowiązku informowania o osiąganych zyskach i ponoszonych obciążeniach podatkowych w każdym kraju (tzw. country-by-country reporting). Zapis ten został naszym zdaniem wprowadzony w sposób arbitralny, bez przeprowadzenia właściwej oceny skutków oraz z pominięciem międzynarodowych norm OECD w tym zakresie.

Apelujemy do uczestników rozpoczynających się negocjacji międzyinstytucjonalnych o rozważne prace nad tym projektem. Przypominamy, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek regulowany w UE skurczył się o ponad 1000 firm, a tworzenie niepotrzebnych barier będzie prowadzić do dalszego osłabiania europejskich giełd, konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i zmniejszenia liczby miejsc pracy.