Pracodawcy nie chcą quasi podatku w prawie wodnym

Konsekwencją zmian w prawie wodnym przygotowanych przez ministerstwo środowiska byłaby likwidacja zwolnień z opłat za zwrotny pobór wody dla energetyki. Oznaczałoby to zarówno dla energetyki wodnej jak i cieplnej znaczny wzrost kosztów korzystania ze środowiska oraz kosztów produkcji, a w konsekwencji obciążenie społeczeństwa skutkami kolejnego quasi podatku - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Przepisy projektu ustawy Prawo wodne nie uwzględniają faktu, iż energetyka ponosi już od wielu lat realne nakłady finansowe związane z pobieraniem wody na cele energetyczne, w tym w ramach: opłat za pobór wody zużytej bezzwrotnie i zrzut ścieków, opłaty za odprowadzanie wody o temperaturze wyższej niż 26oC lub przekraczającej temperaturę naturalną oraz utrzymania i konserwacji obiektów hydrotechnicznych - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Środowiska podejmując próbę nałożenia dodatkowych obowiązków finansowych
na przedsiębiorstwa energetyczne powołuje się na stanowisko Komisji Europejskiej. Zostało
ono jednak zakwestionowane wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z 11 września 2014 r. (sprawa C-525/12). Biorąc pod uwagę powyższe orzeczenie, oraz deklarację z uzasadnienia
do projektu ustawy Prawo wodne zasadne wydaje się utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego.

Konfederacja Lewiatan