Prośba o odrzucenie projektu zmian w zamówieniach publicznych

Konfederacja Lewiatan apeluje do Ministerstwa Rozwoju o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych przygotowanego w poprzedniej kadencji rządu i parlamentu.

Według pojawiających się informacji, Ministerstwo Rozwoju jako odpowiedzialne za zamówienia publiczne, planuje przedstawić w najbliższym czasie, do akceptacji rządu, projekt nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Konfederacja Lewiatan apeluje o odrzucenie projektu przygotowanego w poprzedniej kadencji rządu i parlamentu.

Projekt przygotowany w Urzędzie Zamówień Publicznych, w teorii implementujący do prawodawstwa polskiego, przepisy dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych, spotkał się z szeroką krytyką wszystkich właściwie środowisk, nie tylko biznesowych, ale także samorządowych. Zawiera wiele błędów i w formie przygotowanej kilka miesięcy temu, nie tylko nie rozwiąże problemów rynku zamówień publicznych w Polsce, ale może je pogłębić.

- Zdajemy sobie sprawę, że implementacja dyrektywy jest niezbędna. Już obecnie Polska ma ogromne zaniedbania w obszarze implementacji prawa unijnego do legislacji krajowej i przysparza to wielu problemów. Uznajemy jednak, że przedstawiony projekt nie spełnia podstawowych wymagań i powinien zostać przez rząd odrzucony - mówi Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan